Blessed to be a blessing

Afgelopen week mocht ik spreken in de DTS en ook in een kerk. Het is bijzonder dat je zoiets mag doen. Nu terwijl ik mij voorbereide voor deze lessen had ik het idee dat God sprak over Zijn stem door andere mensen heen. vaak verwachten we God stem hardop en direct tot ons, terwijl de bijbel ons ook wijst op het fijt dat we 1 lichaam zijn bestaande uit veel verschillende lichaamsdelen. God spreekt daarmee ook heel vaak door andere mensen tot andere mensen. Het leuke is hieraan als je dan eens kijkt naar mensen die Gods stem hebben willen zijn, zodat Geloofshelden konden opstaan.

Ik moest denken aan geloofshelden die nog niet geloofde in contact kwamen met mensen die Jezus lieten zien. God gebruikte deze (gelovige) mensen om zijn onvoorwaardelijke liefde door te geven, zodat Jezus zichtbaar werd.

Anne van der bijl bijvoorbeeld kwam in aanraking met een vrouw die zo veel liefde had, terwijl hij in een verpleeghuis lag omdat hij een schotwond had. Deze vrouw liet Jezus zien waar Anne niet om heen kon.

Image result for Anne van der bijl

 1946 Anne meldt zich bij het Nederlands leger. Hij wordt uitgezonden naar Indonesië. Een schotwond in zijn enkel maakt een vroegtijdig einde aan zijn carrière als soldaat. “Daar heb ik eigenlijk het begin van mijn bekering meegemaakt”, zei Anne daarover. “Ik vroeg aan mijn favoriete verpleegster, non Patricia, hoe het toch kon dat ze altijd vrolijk was en meer deed dan ze moest doen. Toen ging haar gezicht nog meer stralen en ze zei: ‘Anne, dat komt door de liefde van Christus’. Het was voor het eerst in mijn leven dat ik een persoonlijk getuigenis hoorde.”

Herman Boon loopt op een dag op een winkelstraat en wordt geraakt door een passievolle buitenlander die verteld over Jezus.Image result for herman boon

Herman Boon is geboren op 6 juni 1958. Hij is cabaretier, predikant, zanger en presentator. Boon maakt cabaret en toneel voor zowel volwassenen als kinderen. Verder schrijft hij veel liedjes. Herman is getrouwd met Jenny en heeft vier kinderen. Voor zijn bekering werkte Boon in het gewone cabaret. Hij wilde altijd al weten waarom hij leefde, en zo had hij, volgens eigen zeggen, op een dag de sterke aandrang om naar Amsterdam te gaan naar een bijeenkomst van Billy Graham. Op het stationsplein aangekomen was daar een blijde Keniaan die hem wenkte en steeds over Jezus vertelde. De volgende dag besloot Herman weer te gaan en toen dezelfde man hem weer wenkte besloot hij samen met hem te bidden. Jaren later stuurden zijn broer en een vriend hem naar iemand die over God zou vertellen. Volgens Herman Boon was dit het moment dat hij christen werd. (1,2 )

John Newton komt tot bekering doordat hij zich herinnert dat zijn moeder altijd bad tot God. (John Newton is de man die slavernij bestreed, en het lied ‘Amazing Grace’)

Image result for john newton amazing grace

Kent u John Newton? Hij werd geboren in 1725, en toen hij nog maar zes jaar oud was, stierf zijn moeder aan de tuberculose. Zijn vader was zeeman, en de kleine John zag hem maar heel zelden. Totdat zijn vader hem een paar jaar later, toen hij elf was, meenam, naar zee. John ging een wild leven tegemoet. Hij kwam terecht bij de marine, maar op een dag probeerde hij te deserteren. Hij werd opgepakt en gevangen gezet. Een rijke reder ziet wat in hem en koopt hem vrij. Samen met een andere, ervaren Brit gaat hij in de slavenhandel. Korte tijd later verschijnt er een Engels schip dat op zoek is naar John. Gestuurd door zijn vader. De kapitein mag een klein fortuin besteden om John mee te krijgen, maar die wil niet. Een meegebracht briefje van Mary (de jeugdliefde van John Newton) moet helpen.

Maar wát een beest krijgt kapitein Gother aan boord: een openlijke godloochenaar en vloeker, die zo veel mogelijk anderen van hun geloof af probeert te spotten. Totdat de Greyhound twee keer in een vreselijke storm terechtkomt. Een mast splijt in tweeën, metershoge golven spelen met het schip. De kapitein geeft de spotter Newton de schuld van hun ongeluk en noemt hem een Jona. In deze vreselijke storm kan John niet loskomen van de woorden van zijn godvrezende moeder, van bijbelteksten zoals Jesaja 57:21 (De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede), maar ook Mattheüs 11:28: Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Gedurende deze ernstige storm dacht John Newton: ‘Dit overleef ik nooit’. En hij begon te bidden. En Jezus Christus, Die ook voor hem stierf aan het kruis, was John Newton genadig.

Het schip komt toch nog veilig aan land, in het noorden van Ierland. Onbegrijpelijk! Gods bewarende hand in het leven van John Newton is vele malen bijna tastbaar geweest. Mary ziet na lange onzekerheid de bekende, lange gestalte uit een postkoets stappen. Maar het is ook een ándere John Newton. Een man met een nieuw hart, die in Ierland ten slotte vrede heeft gevonden in Christus’ bloed. Na deze grote verandering in zijn leven schreef John Newton het wereldberoemde lied: ‘Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.’ Hij heeft het ervaren hoe de genade van Jezus Christus je leven verandert.

Hudson Taylor komt tot bekering omdat iemand anders tractaten uitdeelde waarop het evangelie werd uitgelegd. en de kracht van een biddende moeder (deze man is de eerste zending die naar China ging om over Jezus te vertellen.)

Image result for Hudson Taylor

Ik ging zitten om het kleine boekje in een volkomen onbezorgde gemoedstoestand te lezen, in die tijd inderdaad in de overtuiging dat als er enige redding was, het niet aan mij was, en met de duidelijke bedoeling om het traktaat weg te doen zodra het prozatief zou lijken … Ik wist toen nog niet wat er gaande was in het hart van mijn lieve moeder, zeventig of tachtig mijl verderop. Ze stond die middag op van de eettafel met een intens verlangen naar de bekering van haar jongen … Ze ging naar haar kamer en draaide de sleutel van de deur om, besloot die plek niet te verlaten voordat haar gebeden waren verhoord. Uur na uur smeekte die lieve moeder voor mij, totdat ze eindelijk niet meer kon bidden, maar gedwongen werd God te prijzen voor datgene wat zijn Geest haar had geleerd al was volbracht – de bekering van haar enige zoon. Ik werd intussen geleid op de manier die ik heb genoemd om dit traktaatje op te pakken, en tijdens het lezen werd ik getroffen met de zin: “Het volbrachte werk van Christus.” … Onmiddellijk kwamen de woorden “Het is vol” bij me op. Wat was er klaar? En ik antwoordde onmiddellijk: ‘Een volledige en perfecte verzoening en voldoening voor de zonde: de schuld werd betaald door de Plaatsvervanger; Christus stierf voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. ” Toen kwam de gedachte: “Als het hele werk klaar was en de hele schuld afbetaald, wat kan ik dan nog doen?” En daarmee drong de vreugdevolle overtuiging aan, toen het licht in mijn ziel werd geschenen door de Heilige Geest, dat er niets ter wereld te doen was dan op de knieën te vallen en deze Heiland en Zijn redding te aanvaarden, om Hem te prijzen voor altijd. Dus terwijl mijn lieve moeder God op haar knieën in haar kamer prees, prees ik Hem in het oude pakhuis waar ik alleen heen was gegaan om op mijn gemak dit kleine boekje te lezen.

Ook wij hebben de keuze om tot zegen te zijn voor ander mensen, puur om Gods liefde te laten zien aan anderen, en door te bidden.