Christian Magna Carta:

Christian Magna Carta:

Waarom moeten we deelnemen aan wereldmissies? Aan welke behoeften in de wereld moet de kerk voldoen? Maken zendelingen zich alleen druk over prediking?
In onze kern als mens hebben we de wens om de wereld gerechtigheid te brengen. Om humanitaire hulp te verlenen aan de behoeftigen, gekwetsten en verloren. Maar als christenen is onze focus een beetje anders omdat we zowel naar de fysieke als spirituele behoeften van deze wereld moeten kijken, zodat we als handen en voeten van Jezus kunnen dienen.
Het begrijpen van de Christian Magna Carta en het vechten voor de rechten van de mensheid is de sleutel voor missies. De kennis van deze rechten stelt ons in staat om op te komen voor de kwesties die op Gods hart liggen. Als we als christenen ons doel niet kunnen identificeren, hoe kunnen we dan naar de prijs streven? De Christian Magna Carta, onder het gezag van Gods Woord en de leiding van de Heilige Geest, leidt ons naar de prijs. Met andere woorden, als we effectief willen zijn in de bediening en in missies, moeten we een strategie en een plan hebben. De Christian Magna Carta helpt ons om een ​​paar doelen te bereiken.
Youth With A Mission bevestigt de christelijke Magna Carta die de volgende basisrechten als impliciet in het evangelie beschrijft.

Iedereen op aarde heeft het recht om:

• Hoor en begrijp het evangelie van Jezus Christus.
Door de hele Schrift heen zegt Jezus dat Hij voor iedereen kwam en Hij wil dat iedereen Hem kent (zie 2 Petrus 3: 9).
In Romeinen 10 zien we dat iemand om te geloven, iemand moet gaan prediken. Dit is natuurlijk de reden waarom Jezus zijn discipelen opdroeg naar elke natie te gaan en het evangelie te prediken (Matteüs 28: 18-20, Marcus 16: 15-16, Handelingen 1: 4-5).

Carl F. H. Henry zei: “Het evangelie is alleen goed nieuws als het er op tijd komt.” Toen ik dit voor het eerst hoorde, schrok ik er diep van. Hoewel het evangelie fundamenteel goed nieuws is voor iedereen die gelooft, toont dit de impact van het evangelie aan voor degenen die niet geloven. En toch zijn er talloze plaatsen op aarde waar het illegaal is om het evangelie te prediken. Het grootste deel van het oostelijk halfrond is gesloten voor het Evangelie van Jezus Christus, wat betekent dat er een extreme en ernstige straf is voor degenen die het goede nieuws van Jezus prediken, bekeren of zelfs delen.

Bij YWAM is alles wat we doen verzadigd in deze eerste waarde omdat we willen dat alle mensen het evangelie van Jezus Christus horen en begrijpen. Ons geloof in deze waarde brengt ons ertoe nieuwe zendelingen op te leiden om het evangelie te prediken / te onderwijzen, korte- en langetermijnteams te sturen en jongeren toe te rusten om een ​​Christusgericht leven te leiden in elke sfeer van de samenleving.

Er zijn 3,14 miljard mensen in deze wereld die niet worden bereikt door het evangelie van Jezus Christus (joshuaproject.net). Dit betekent dat 3,14 miljard mensen niet het goede nieuws hebben gehoord dat ze verdienen te horen. Deze mensen moeten horen over de gratis gave van rechtvaardigheid, relatie en eeuwig leven die God aanbiedt. Als dit betekent dat we moeten wandelen naar de meest afgelegen gebieden van een natie, of voedsel moeten eten dat ons gek maakt, of zelfs gaan liggen onze rechten om te dragen wat we willen – we zullen dat doen. We zullen er alles aan doen om Jezus bekend te maken in de naties en om dit basisrecht voor alle mensen, overal te vervullen.

Heb een bijbel in hun eigen taal bij de hand.
Wist je dat er miljoenen mensen op deze wereld zijn die geen toegang hebben tot een bijbel in hun taal? Volgens Wycliffe Bible Translators zijn er ongeveer 114 miljoen mensen zonder bijbel in hun harttaal en ongeveer 1,5 miljard mensen zonder de volledige bijbel in hun eerste taal.

Wij van Youth With A Mission geloven dat we deel moeten uitmaken van het brengen van het Woord van God aan elke groep mensen in hun eerste taal. In oktober 2015 lanceerde YWAM een wereldwijde gebedsfocus genaamd The Invitation, die zich richtte op het beëindigen van bijbelse armoede (het gebrek aan een bijbel in elke taal). We zijn belast, en het is sinds de jaren zestig voor iedereen op aarde een Bijbel te hebben in een taal die ze kunnen begrijpen.

Met een overtuiging en passie in ons hart voor Gods Woord en de Grote Opdracht, is het ons doel om tegen 2033 een einde te maken aan de armoede in de Bijbel.

We hebben mensen over de hele wereld op het veld om deze visie te vervullen. We hebben relaties en verbindingen opgebouwd met vele zendingsorganisaties en kerken over de hele wereld om dit samen te bereiken, door de kracht van God.

Dit recht is zo belangrijk omdat het Woord van God voor elke persoon in elke taal beschikbaar moet zijn, zodat ook zij de goedheid van God in het Woord kunnen ontdekken. De Bijbel is de absolute waarheid en het Woord van God en is van vitaal belang voor het christelijke leven. Het is hoe we ontdekken wie God is, wat Zijn verwachtingen voor ons zijn en het verhaal van Zijn goedheid. Het is een onrecht voor mensen om niet in staat te zijn de waarheid te lezen die de Heer ons door de Schrift heeft gegeven.

In het Westen beschouwen we onze bijbelvertalingen vaak als vanzelfsprekend en vergeten we de talloze uren die het kostte om de oorspronkelijke talen van de Schrift te leren, met uitmuntendheid te vertalen en onze taal zo mooi nauwkeurig uit het Grieks en Hebreeuws te brengen. We vergeten dat dit proces mooi is en zo gezegend door de Heer. We nemen aan dat we onze bijbel kunnen openen en begrijpen wat er op ons gemak wordt gezegd. We mogen niet vergeten dat er op dit moment miljoenen mensen zijn die hun bijbel niet in hun eerste taal kunnen openen en niet kunnen lezen over Gods karakter, goedheid en wat Hij ons biedt.

Dit feit dat er miljoenen mensen zijn zonder het Woord van God in hun taal, is een zware last die we als organisatie dragen. Dit is een last die het Lichaam van Christus moet dragen, en die dringend moet reageren op deze behoefte.

 

Zorg dat er in de buurt een christelijke gemeenschap beschikbaar is, zodat u wekelijks regelmatig gemeenschap kunt hebben en bijbelse leer en aanbidding met anderen in het Lichaam van Christus kunt hebben.
De Bijbel laat keer op keer zien dat gemeenschap en gemeenschap belangrijk zijn in het leven van Gods volk. In de schepping zien we dat God de mensheid heeft geschapen voor een relatie en dat ‘het niet goed is dat de mens alleen is’. In de wet kunnen we zien dat God wetten en grenzen heeft geschapen die mensen moeten volgen om goede en gezonde relaties te hebben. En in het Nieuwe Testament kunnen we zien hoe relationeel Jezus was met Zijn volgelingen, en we kunnen in de brieven zien dat gemeenschap en relaties tussen gelovigen van het grootste belang zijn.
De gedachte dat gelovigen geen gemeenschap en gemeenschap hoeven te hebben, is een leugen. God heeft ons tot relationele wezens gemaakt en Hij heeft ons geschapen om samen door het leven te wandelen. Elke week bijeenkomen voor gemeenschap, verantwoording en aanmoediging betekent dat we de noodzaak accepteren die God in ons hart plaatste voor een relatie met andere gelovigen.

 

Zorg voor een christelijk onderwijs voor kinderen.
De kindertijd is de beste tijd om het Woord van God in onze geest en ons hart te investeren en een christelijke opleiding helpt ons groeien vanuit de grond van een bijbels wereldbeeld. In plaats van een seculier wereldbeeld op school te onderwijzen en een bijbels wereldbeeld in de kerk, geloven we dat het van vitaal belang is dat kinderen alle dingen leren vanuit de mentaliteit van een bijbels wereldbeeld.

Als organisatie hebben we veel ministeries die zich richten op het lesgeven aan jongeren. We hebben een hart om jonge mensen voor te staan ​​en goed van ze te houden. Een van onze grootste ministeries die zich richt op het brengen van christelijk onderwijs aan kinderen is King’s Kids. Deze bediening heeft tot doel jongeren te leiden tot kennis van God en om de vreugde van de Heer in gemeenschappen over de hele wereld te brengen.

We hebben ook een programma genaamd Mission Adventures, gericht op tieners. Tieners van over de hele wereld komen een deel van de zomer bij ons om meer te weten te komen over God, te groeien in hun relatie met Hem en om te proeven van zendingswerk. Tijdens dit programma bieden we veel verschillende “tracks” aan waar deze tieners zich voor kunnen aanmelden om hun vaardigheden met een bijbelse mentaliteit te verbeteren. Voor de meer atletische tiener zou bijvoorbeeld het aanmelden voor een Mission Adventure-programma met een focus op sport hen leren hoe ze hun liefde voor God en hun passie voor sport kunnen verenigen.

We bieden ook focus aan in onze Discipleship Training Schools die onze passies voor de groei van het Koninkrijk van God richten. We bieden Discipleship Training Schools die zich specifiek richten op het liefhebben, onderwijzen en verzorgen van kinderen op het zendingsveld.

Wij geloven dat het hebben van een christelijke opleiding belangrijk is voor volwassenen – en we bieden dit aan via de Universiteit van de Naties – en ook belangrijk voor kinderen. Als missie zetten we ons in om dit recht in de wereld te vervullen.

Zorg voor de eerste levensbehoeften: voedsel, water, kleding, onderdak en gezondheidszorg.
In de wet kunnen we zien dat God verlangt dat de mensheid reinheid onder hen heeft, een leefbare schuilplaats heeft en levensstandaarden heeft. Dit recht heeft niet echt teveel uitleg nodig, omdat dit iets is waar de meeste mensen het over eens zijn. Schoon water hebben is belangrijk voor onze gezondheid, voedsel hebben om te eten en ons lichaam te voeden is belangrijk, kleding hebben om ons te beschermen tegen de elementen en onszelf van levensbelang te voorzien, onderdak is iets dat we over de hele wereld nodig hebben om onszelf te beschermen ’s nachts en tijdens weersomstandigheden, en gezondheidszorg is van vitaal belang voor de mensheid om voor zichzelf te blijven zorgen en gezond te blijven.

Jeugd met een Opdracht geeft om al deze dingen en we de zorg over mensen voelen van de liefde van Jezus in het proces van het brengen van deze fundamentele rechten. Op onze outreaches en in onze bediening willen we brengen deze rechten aan mensen als een instrument tot stand te brengen het ultieme recht, het horen van het goede nieuws van Jezus Christus. We zijn niet van mening dat we alleen het evangelie moeten brengen en mensen moeten laten lijden zonder hun basisrechten, maar we geloven ook niet dat alleen aan fysieke behoeften moet worden voldaan. Er is een mooie balans tussen het voldoen aan de fysieke voor de hand liggende behoeften en ook het voldoen aan de fysieke en vitale behoeften van de mensheid.

Lead a productive life of fulfillment spiritually, mentally, socially, emotionally, and physically.

There is a lie that circulates around the Church that God doesn’t want us to enjoy lives, that He wants us to be miserable people, that Christians are stupid, and that we should be less than the rest of the world in the way that we live our lives. But in the Bible, it is clear that God gives humanity good gifts to enjoy. He made all of creation for people to see and see His goodness, He created good things to eat, He created pleasure, and He created the joy of relationships. All of these things though were intended to bring us into deeper relationship with the Lord.

As an organization and as believers, we at Youth With a Mission, deeply care for these rights. And we deeply care for them because we know that God deeply cares for these things. In our Discipleship Training School (DTS), we don’t just train new missionaries to go out into the nations and preach the Gospel, but we first care for the individual’s heart, mind, and soul. We know that in order to effectively display, preach, and teach about the love of Christ, our lives first must reflect the love we have received. At our core, we value the individual and their relationship with Jesus.

We commit ourselves, by God’s grace, to fulfill this covenant and to live for His glory.

(plaatjes en een groot deel van de Christian Magna Carta zoals beschreven hierboven komen van de site christian-magna-carta)