Een gebed om Gods stem te horen.

Als je in je leven voor grote of kleine beslissingen staat en je moet van God horen,   vraag je je misschien af ​​hoe je zeker weet dat het echt Zijn stem is die je hoort. Hier is een gebed om je te helpen Gods stem te horen.

Het leven zit vol met wendingen die grote beslissingen, kleine beslissingen, aanpassing aan grote veranderingen in het leven en het dagelijkse leven vereisen. Het lijkt erop dat er genoeg mensen zijn die klaar staan ​​om je advies te geven – in boeken, op televisie, op kantoor. Maar is dat de raad die we echt nodig hebben?

Als we te veel verschillende invloeden, gedachten en meningen vermaken, kan dit tot verwarring leiden. Te midden van dit alles voelt u zich misschien onzeker dat u de enige stem hoort waarnaar u het meest verlangt: de stem van God.

God is een sprekende God en Hij spreekt elke dag tot zijn kinderen. We hebben de geweldige kans om naar Hem te luisteren en te leren Zijn stem te horen. We hoeven niet blindelings door het leven te gaan bij het nemen van beslissingen of het vertrouwen op onze eigen capaciteiten. We kunnen Hem duidelijk en consistent horen.

Je kunt Gods stem elke dag horen en wandelen in het vertrouwen dat je geleid wordt door de Geest in je leven. Hier is een gebed om Gods stem te horen, je kunt in geloof bidden:

Vader, in de Naam van Jezus, ik dank U dat U elke dag tot mij wilt spreken – mij in geest en waarheid leidend om Uw Woord te gehoorzamen en een overvloedig leven te genieten. Ik dank U dat U mij Uw vriend hebt genoemd en dat ik moedig naar de troon van genade mag komen om hulp te zoeken wanneer ik iets nodig heb in mijn leven.

Heer, Uw Woord zegt dat wanneer wij tot U naderen, U tot ons zult naderen. Dus kom ik vandaag dichter bij U. Ik zoek Uw gezicht, Uw waarheid en Uw woord voor mijn leven. Ik wil u meer kennen, u meer horen en u meer gehoorzamen.

Uw Woord zegt dat Uw schapen Uw stem kennen en wij zullen de stem van een vreemde niet volgen. Help me uw stem te kennen en laat u niet misleiden door een andere stem. Help me mijn hart te beschermen tegen de invloeden van deze wereld en de mensen om me heen. Help me niet te worden misleid door de duivel en zijn leugens, maar om alle gedachten en beslissingen te bekijken door de lens van rechtvaardigheid.

Terwijl ik U vandaag probeer te horen voor instructie, correctie en begeleiding, help mij om Uw stem te bevestigen door Uw Woord. Je zei dat als ik om wijsheid vraag, je het me royaal zult geven, dus ik vraag om wijsheid in de Naam van Jezus om je vandaag en elke dag duidelijk en consistent te horen.

Help me met vertrouwen te weten dat ik Uw stem hoor.

Ik prijs U en dank U ervoor in Jezus ‘Naam.

Amen.

Als u de Heer met heel uw hart zoekt en naar Zijn stem luistert, krijgt u altijd het advies dat u nodig heeft om elke omstandigheid het hoofd te bieden. Je zult genieten van een krachtige relatie met Hem die je leven zal veranderen. Begin te luisteren en wees ervan overtuigd dat Hij met je wil spreken en Hij wil dat je Zijn stem hoort. Je kunt van God horen!

Schrift: Johannes 10:27, 15:15; Hebreeën 4:16; Jakobus 1: 5, 4: 8