Een zendeling zijn ten tijde van Corona, hoe doe je dat?

Bernd-Jan en zijn team hebben deze uitdagende tijd omgewisseld in een tijd van mogelijkheden.

“Voor de Corona Crisis had ik een heel druk schema: spreken in scholen, preken in kerken, evangeliseren op straat en opeens stopte alles. De vraag die we allemaal hadden was: Wat nu?” Dit is hoe Bernd-Jan, co-leider van het gebeds- en aanbiddingsteam, het begin van de Corona tijd samenvat. “Wat begon als een schok draaide om in een mogelijkheid. De eerste prioriteit was vast stellen dat het met iedereen in het team goed gaat”. Samen praten over: Wat zijn je gaven? Hoe kun je ze ontwikkelen in deze tijd?

Ze hebben geïnvesteerd in lezen, studeren en het onderling oefenen in lesgeven en de Corona maanden hebben we zo omgedraaid in een tijd van groei en voorbereiding.

De grote vraag die brandde op Bernd-Jan’s hart was hoe hij impact kon hebben op mensen op het gebied van gebed, aanbidding, lopen met de Heilige Geest en het verstaan van Gods stem tijdens de lockdown.

Hij startte een trial, een online cursus over het verstaan van Gods stem voor een kleine groep mensen uit verschillende kerken.

Iedereen die mee deed heeft zoveel geleerd dat ze het verder vertelden, waardoor er een tweede ronde van de cursus kwam. Bernd-Jan vond een nieuwe manier om te doen waar hij voor is geroepen, ondanks alle uitdagingen die de huidige situatie met zich mee brengt. Wil jij meedoen met deze cursus met je thuisgroep of kerk? Stuur een e-mail naar prayerworship@ywam.nl. Bekijke deze clip om alvast een voorproefje te krijgen.

Bernd-Jan vat zijn benadering als volgt samen: “We hebben zoveel te geven als zendelingen maar ook als christenen. De Heilige Geest leeft in ons, we hebben elk onze eigen getuigenis! Als we lopen met Christus zijn we een bron van hoop voor de mensen om ons heen. Als we onszelf voor Hem beschikbaar stellen, kunnen wonderen gebeuren. Ik ben toegewijd om actief te zoeken naar mogelijkheden: Hoe kunnen we Gods liefde op een creatieve, nieuwe manier delen en op staan voor het Koninkrijk?”