Deel zijn van de Missie

Wil jij deel zijn van onze Missie, dat kan!                                                                                                   

Waar komt het geld vandaan? 

De inkomsten van Jeugd met een Opdracht bestaan uit bijdragen van deelnemers (studenten etc.) en medewerkers, giften van derden en uit andere bronnen (o.a. verhuur van gebouwen aan derden). Iedere medewerker van JmeO moet zelf voor zijn/haar inkomsten zorgen.

Financiële ondersteuning                           

Dit houdt in dat wij ons levensonderhoud zelf moeten bekostigen . We worden ondersteunt door een achterban bestaande uit familie, vrienden en de thuiskerk uit Enschede en ‘s-Gravenzande. Samen met onze penningmeester hebben we een budget gemaakt wat neerkomt op 2200 euro per maand. Hierin zit ook een bedrag wat we apart zetten voor ons pensioen. Wil je deel zijn van de missie dank an dat door een financiële bijdrage, éénmalig of structureel.

Optie 1
Via onze persoonlijke rekening: tnv BJ Gosseling  – Rek nr. NL72 ABNA 0810 3332 87

Optie 2                                                                                                                                                          
Giften kun je overmaken via onderstaande ANBI’s:                                                                               (’s-Gravenzande) Missionaire Werkgroep tnv project 28:20                                           NL30RABO0323220975 tnv PG ’s-Gravenzande.

(Enschede) Thuisfront Evangelische Gemeente Enschede tnv project 28:20                            Rek nr. NL30 INGB 0003 1232 68