Deel zijn van de Missie

Waar komt het geld vandaan? De inkomsten van Jeugd met een Opdracht bestaan uit bijdragen van deelnemers (studenten etc.) en medewerkers, giften van derden en uit andere bronnen (o.a. verhuur van gebouwen aan derden). Iedere medewerker van JmeO moet zelf voor zijn/haar inkomsten zorgen.

VERTROUWEN OP ONDERSTEUNING GEBASEERD OP RELATIES  
(lees alle waarden van YWAM)

JmeO is geroepen tot een systeem van op relaties gebaseerde ondersteuning, afhankelijkheid van God en Zijn volk voor financiële middelen. Dat geldt zowel ons gezamenlijk als voor ieder persoonlijk. Wij geloven dat op relaties gebaseerde ondersteuning verantwoordelijkheid, communicatie en wederzijds gebed bevordert. Het betrekt de donateur als een partner in de bediening. Zoals God en anderen vrijgevig naar ons geweest zijn, zo willen wij ook vrijgevig zijn. JmeO’ers geven in de zending zichzelf, hun tijd en hun talenten aan God zonder daarvoor beloning of vergoeding te verwachten.(Gen 22:12-14; Exo 36:2-7; Num 18:25-29; Mal 3:8-12; Mat 6:25-33; Luk 19:8-9; 2Co 8:1-9:15; Php 4:10-20; Tit 3:14; 3Jo 5-8)

Financiële ondersteuning. Dit houdt in dat wij ons levensonderhoud zelf moeten bekostigen . We worden ondersteunt door een achterban bestaande uit familie, vrienden en de thuiskerk uit Enschede en ‘s-Gravenzande. Samen met onze penningmeester hebben we een budget gemaakt. Wil je deel zijn van de missie dan kan dat door een financiële bijdrage, éénmalig of structureel.

Optie 1
Via onze persoonlijke rekening: tnv BJ Gosseling  – Rek nr. NL72 ABNA 0810 3332 87

Optie 2                                                                                                                                                          
Giften kun je overmaken via onderstaande ANBI’s:                                                                               (’s-Gravenzande) Missionaire Werkgroep tnv project 28:20                                           NL30RABO0323220975 tnv PG ’s-Gravenzande.

(Enschede) Thuisfront Evangelische Gemeente Enschede tnv project 28:20                            Rek nr. NL30 INGB 0003 1232 68