Ethiopie, Addis Ababa

Mirjam is in 2007 op pastoraal bezoek geweest bij een DTS team in Ethiopie.