Jeugd met een Opdracht

 

Wie is Jeugd met een Opdracht?Ywam

Jeugd met een Opdracht (JmeO) is een internationale en interkerkelijke organisatie die gehoor geeft aan het zendingsbevel van Jezus Christus: trek er op uit en predik het evangelie aan de hele schepping en maak al de volken tot mijn discipelen (Marcus 16:15, Mattheüs 28:19). Dit betekent voor JmeO: er daadwerkelijk op uit gaan, mensen mobiliseren, toerusten en trainen en daar waar nood is praktische hulp verlenen.

JmeO Heidebeek is verbonden aan Youth with a Mission (YWAM). De organisatie werd in 1960 in Amerika opgericht door Loren Cunningham (in zijn boek ‘Is dit echt van U, Heer?’ schrijft hij hierover).

 

Wat is een Discipelschap Training School?

Het doel van de Discipelschap Training School (DTS) is God kennen en Hem bekend maken. Zo’n DTS duurt zes maanden. De eerste drie maanden krijg je les in onderwerpen gericht op je relatie en je leven met God en hoe je kunt uitreiken naar anderen. Deze lesfase is niet alleen ontvangen van theorie en vergroten van je Bijbelkennis, maar is ook praktisch en persoonlijk. Onderwerpen zijn onder andere: karakter van God, je identiteit in Jezus, zending en evangelisatie, geestelijke strijd, de Heilige Geest.

De tweede helft is een outreach, een veldreis, van circa drie maanden. Dit is een reis naar het buitenland. Tijdens de outreach breng je in praktijk wat je tijdens de lesfase hebt geleerd. Bijvoorbeeld evangelisatie door middel van drama, lessen verzorgen, getuigenissen geven, maar ook praktische hulp verlenen. De afgelopen jaren werden outreaches gehouden in onder andere Groenland, IJsland, Indonesië, Polen, Brazilië, Ethiopië en China.

 

meer scholen kun je vinden op de site daar vindt je ook de uitleg van de verschillende scholen