Liefde in Hoofdletters

In de Bijbel3daagse die van 5 t/m 7 februari plaatsvond, stond dit maal het profetisch boek Hosea centraal. Met een mooie groep mensen, uit heel Nederland, verdiepten we ons in de achtergronden en de boodschap van dit boek om uiteindelijk te ontdekken wat God door deze woorden tot ons te zeggen heeft.

“De HEERE zei tegen Hosea: Ga! Neem voor u een vrouw van de hoererijen (..), want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de HEERE af.” – Hos 1:2

In een tijd waarin het Israël voor de wind leek te gaan, was het in werkelijkheid droevig gesteld met de geestelijke toestand van het volk. In deze tijd werd de profeet Hosea door God opgeroepen om te trouwen met een prostituee. Wat een shock moet dat geweest zijn voor hem en zijn omgeving!Untitled
Dit was echter een beeld van de verhouding tussen God en Zijn volk. God had Zich verbonden aan het volk Israël, ze hadden een relatie. God zou voor hen zorgen en hen zegenen. Israël zou Hem gehoorzaam zijn en een toonbeeld van recht en gerechtigheid.
Maar Israël was ontrouw: ze offerden aan andere goden, bedreven tempelprostitutie en leefden van bedrog. Ze kenden God niet meer. Toen dit consequenties had en ze zich bekeerden was het slechts oppervlakkig en van korte duur.

Het boek hield ons gezamelijk een spiegel voor. In hoeverre is ons leven er echt op gericht om God te kennen? Of moeten we erkennen dat ook afgoden in ons leven hebben, zaken die boven God staan? En als we ons bekeren, doen we dat dan oprecht of zijn we dan enkel bezig met uiterlijke, religieuze bekering?

Door de profeet Hosea, kondigt God oordelen aan, maar zelfs daarin zagen we Zijn liefdevolle hart. Hij belooft ook weer voor herstel te zorgen; Hij gaat zijn volk terugwinnen! Nadat zijn vrouw overspel heeft gepleegd, doet Hosea hetzelfde: hij koopt haar terug. Dit zegt zoveel over Gods trouw en liefde!

“Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend.” – Hos 14:5

Rondom de afsluitende maaltijd verwonderden we ons over de grootsheid van de liefde en trouw van God. Zelfs bij grove ontrouw, blijft hij trouw. Een van de deelnemers gaf aan dat ze elke willekeurige persoon zou adviseren om direct zo’n disfunctionele relatie te beëindigen, maar God gaat door! Zijn grote liefde en trouw is voor ons mensen niet te bevatten.

In een Bijbel3daagse krijg je handvatten die je helpen om een bijbelboek beter te begrijpen. Door de lessen en opdrachten ontdek je ook wat het betreffende boek te zeggen heeft voor jouw leven. De Bijbel3daagsen worden georganiseerd door de afdeling Bijbelse Studies, een onderdeel van Heidebeek.