Overtuigd willen leven

Meer dan ooit ben ik er van overtuigd dat we geroepen zijn om Gods aanwezigheid in ons uit te dragen. Het moet zichtbaar worden in onze levensstijl, in onze keuzes, de manier hoe we omgaan met onze naaste. Kortom als mensen naar ons kijken, met ons omgaan, is het de bedoeling dat ze God kunnen ontmoeten. Daarvoor is de kracht van God, de Heilige Geest uitgestort over de aarde, om jou en mij de kracht te geven om Jezus achter na te gaan. Want vol van de Geest liet Hij de Vader zien. En met Hemelvaart zegt Jezus “Ik ga nu naar mijn Vader, maar Ik zal jullie kracht geven om Mijn getuigen te zijn hier op aarde. Dat gebeurde op de pinksterdag, de Heilige Geest gaf kracht, en geeft nogsteeds kracht aan een ieder die in de voetstappen van Jezus wil gaan, om God liefde zichtbaar te laten zien op deze aarde.