Gebed

De grote kracht achter een organisatie als jeugd met een Opdracht is gebed. Elke eerste maandag van de maand word er in de EGE specifiek voor ons als zendelingen gebeden. Daarnaast hebben wij een groepje dat ook wekelijks voor ons bid. Naast deze vaste punten stellen we jou persoonlijk gebed ook zeer op prijs. De gebedspunten kan je hier vinden.

Gebedsmail –              Bernd Jan en Mirjam Gosseling        –         NOVEMBER 2020

Dank punten van de Gosselingen
De afgelopen week stond in het teken van de sponsorloop van de kids. 
We zijn overweldigd door veel giften voor de bakstenen van het nieuwbouw project op Heidebeek. 
Onze jongens hebben een kleine 2000 euro opgehaald in een week tijd. Tja, daar wordt je stil van. 
Ons doel was 500 euro… en dan dit. 
In totaal hebben we 11.000 euro opgehaald met 27 kinderen (12 gezinnen )! Het doel van Heidebeek was 5000 euro. Hoe cool is dat. 
 
Er is veel geld in Gods Koninkrijk beschikbaar! 
 
 • Dank voor een zeer geslaagde kids run op Heidebeek, vrijdag 30 oktober. 
 • Dank voor alle gulle gevers, dat ze zich gezegend weten door mee te werken aan Gods Koninkrijk. 
 • Dank voor de zendelingen zondag die zeer geslaagd was binnen de mogelijkheden op dit moment. 
 • Dank voor onze gezondheid. Een kostbaar goed. 
 • Dank voor onze kleine aanwinst, hond Jessie,  in ons gezin. Een grote gebedsverhoring voor de kids.
 • Dank voor de lopende DTS en “Bible for life”, 26 studenten lopen rond op Heidebeek en dat gaat goed (ondanks corona)
 • Dank voor ons creatieve breinen die steeds weer oplossingen bedenken als dingen anders lopen dan van te voren bedacht. 
 • Dank voor de groep tieners waar Mirjam al 5 jaar, iedere maandag avond mee oploopt binnen de PKN kerk in Epe. 
 
Gebedspunten
 
Naast deze dankpunten zien we ook “struggles” op Heidebeek. 
Het Personeels team (Mirjam en een collega) lijkt wel het ene brandje na het andere brandje te blussen. Dit is meer dan normaal. Dit verzorgd ons soms stress. 
Ziekte, Jonge stafleden zijn overspannen, conflicten tussen stafleden onderling, veel verloop, nieuwe stafleden komen en stafleden die afscheid nemen.
 
Daarnaast heeft Mirjam de maand november een dubbele taak, het voorbereiden van de Jan. DTS en het tijdelijk afronden van taken binnen het Personeels team ivm het schoolleider van de DTS worden in januari. 
We starten deze maand met staftraining met ons 7 koppig Jan. DTS team. 
 
Op Bernd Jan zijn afdeling (“gebed en aanbidding”) neemt hij waar als leider omdat zijn collega een zieke zus en zwager in Frankrijk ondersteund na een ernstig auto ongeluk afgelopen zomer. . 
Bernd is druk met veel regeldingen. 
 • Bidden jullie mee dat het Personeelsteam uitgebreid mag worden met de juiste mensen
 • Bidden jullie mee voor wijze beslissingen als deze genomen moeten worden
 • Bidden jullie voor een goede start van de staftraining Jan. DTS team. 
 • Wijsheid voor het invullen van het sprekers schema van de Jan. DTS in dit bijzondere seizoen. 
 • Een groep nieuwe studenten voor de Jan. DTS en de CAR school, beiden starten in januari. 
 • Gezondheid voor jullie en ons. 
 
Een hele gezegende avond. Bedankt bidders, lieve groet van ons. 
 
Bernd jan en Mirjam Gosseling.