Statement of geloof

Wat zou jij antwoorden als mensen je zou vragen: wat is jou reden waarom je gelooft? Ik antwoord dit… Ik geloof omdat Gods goedheid mij heeft overtuigd. Als je wilt erkennen dat God bestaat en goed is, kun je die goedheid ook leren kennen en ontmoeten. Dit klink een beetje Filosofisch maar het is wel een sleutel of voorwaarde. Ik kom namelijk heel veel mensen op straat tegen die wel de schoonheid van God in de natuur zien, een dankbaar leven leiden, maar weigeren om daar God erkentenis voor te geven. Alleen als je openstaat voor een levenshouding waarin God bestaat, kun je Hem erkennen en zien. Het is de kracht van Jezus Christus die onze ogen werkelijk kan openen en ons hart zacht kan maken waarin we afhankelijkheid van Hem willen zijn.