The Titus Project.

Vorige week is Bernd Jan begonnen met een studie “Titus Project” deze wordt gehouden binnen Jeugd met een opdracht. Het doel van deze cursus is om mensen te helpen, beter te worden in preken & lesgeven. Afgelopen weken moesten we boeken lezen als intro op de lessen. toen de cursus vorige week begon gingen we dieper op de stof in die we moesten leren. we kregen input over de rol van een leeraar, verschillende technieken om je les/preek aan je publiek over te dragen met verschillende wijze. je moet je bewust zijn dat in je publiek allemaal verschillende soorten mensen zitten die stof op verschillende wijze opnemen.

Ik was geschrokken van het fijt dat 90{eae6376e12cf500f159aecc6c4d79f0d35065dd7cf4fc95c40a831433b186d78} van de leraars een overdracht van 95{eae6376e12cf500f159aecc6c4d79f0d35065dd7cf4fc95c40a831433b186d78} doctrine/kennis doorgeven in hun lessen. van de gene die daarnaar luisteren is maar 5{eae6376e12cf500f159aecc6c4d79f0d35065dd7cf4fc95c40a831433b186d78} instaat om daar goed mee te werken en er dan iets mee te doen.  85{eae6376e12cf500f159aecc6c4d79f0d35065dd7cf4fc95c40a831433b186d78} van de mensen hebben duidelijke voorbeelden nodig hoe je lessen en theorie naar het dagelijks leven kunt toepassen. In de bijbel kun je zien dat Paulus zich hier bewust van was,  je moet praktisch worden om dingen te veranderen in een mensen leven. Dus in veel brieven geeft hij theorie voor uitleg/kennis overdracht en de andere helft praktijk, hoe je de theorie kunt toepassen in je christelijke leven of binnen de problemen die er toen speelde.

bv Efeze de helft van dit boek is doctrine hoofdstuk 1-3, de andere helft is praktisch met toepassing hoofdstuk 4-6.

bv Romeinen 1-5 en 9-11 staan vol met doctrine, de andere hoofdstukken zijn praktische toepassing 6-8 plus de resterende 12-16.

Het is erg leerzaam en we worden uitgedaagd om telkens te kijken naar de groep waar we voor staan, hoe kun je hun bereiken, wat speelt er in de gemeente/groep  en hoe kun je zorgen dat mensen meer met de boodschap gaan doen. het is echt erg leerzaam en ik zit er midden in.

Ik werd aangesproken door een quote’s van verschillende mensen.

“What the teacher is, is more important than what he teaches.” Karl Menninger.

“Who dares to teach must never cease to learn.” John Cotton Dana

“Readers are Leaders, and Leaders are Readers.” dr Howard Hendricks

helemaal de laatste heeft ook een heel boeiend filmpje over lesgeven binnen de kerksetting.