Wat een zomer!

Wat een zomer!

 

Een hartelijke groet vanuit een zomers Heidebeek! We hebben 2 goede zomermaanden achter de rug en vertellen jullie daar graag over in dit stukje. De zomer was vol belevenissen. 15 juli ben ik (Mirjam) naar een DTS outreach team (Discipelschaps Trainings School) in Zuid-Afrika gevlogen. Halverwege deze outreach komt er altijd ‘bezoek’ om te bemoedigen en te helpen. Dit keer mocht ik dat doen. Dit is een van mijn grootste hobby’s, bemoedigen, dus na het loslaten van het thuisfront ging ik vol goede moed het vliegtuig in. Na 3 vluchten kwam ik na 18 uur aan in Port Elisabeth. Daar werd ik opgehaald door de leider van het team en begon mijn week in de Noord-Kaap, Zuid- Afrika. Ik heb veel gesprekken gevoerd, getuigenissen gehoord en team tijden geleid. Het team deed het fantastisch. In samenwerking met de kerk daar hebben ze uitgereikt naar andere mensen in Kareedow, het plaatsje waar we verbleven. Ze hebben de farm-ladies bezocht, een aantal keer per week trokken ze op met jongeren die daar op de kostschool verblijven. Kinderprogramma’s geleid en gesproken in een mannengroep. Wat mij opviel is dat de mensen daar zo open staan voor gebed. Bij elke vraag voor gebed of een oproep om Jezus te volgen kwam er respons van zowel blanken als kleurlingen. Dit was zeer bemoedigend voor het team. De grootste uitdaging voor het team is het samen wonen in 1 huis, wat ik ook echt begrijp. Openheid naar elkaar toe is dan zo belangrijk en dat is wat we hebben kunnen bereiken door onze gesprekken heen. Op de dag van mijn vertrek is het team nog 4 weken in een sloppenwijk in Pretoria aan het werk geweest via Youth With A Mission daar. Op de dag dat ik thuiskwam was de zomervakantie begonnen voor de kids. Bernd Jan zijn drukke week stond toen voor de deur. Een week lang heeft hij in de mini DTS op Heidebeek gesproken over Discipelschap. Wat houdt het in om een discipel van Jezus te zijn. De groep bestond uit 25 mensen die deze zomer 2 weken apart hebben gezet om gevuld te worden met Gods woord en waarheid. De leeftijd van de groep varieerde van 18 tot 55 jaar. Het verlangen om Jezus te volgen en weer aangemoedigd terug te gaan naar hun dorp of stad en kerk is iets heel moois om bij betrokken te zijn! Deze mini DTS is levens veranderend geweest voor een aantal studenten.

En na deze zomerdrukte hebben we zelf ook genoten van een vakantie. Er even tussen uit. 10 dagen hebben we gekampeerd, back to basic, in een “tentje’, zonder elektriciteit en daarna mochten we nog een week in een heel mooi huisje op de Betteld in Zelhem. Beide waren heerlijk. Verfrist is Bernd Jan weer begonnen met de staf voorbereidingen van een 3 maanden durende “gebeds’- opleiding die in september van start gaat. Zelf start ik volgende week weer op afdeling Personeel zaken en gaat de school weer beginnen voor de kids.

Wij zijn dankbaar dat we dit werk bij Jeugd met een Opdracht Heidebeek mogen doen met een achterban die ons zowel financieel als in gebed ondersteunen. Dank jullie wel.

Lieve groet en Gods Zegen voor jullie nieuwe seizoen! Bernd Jan en Mirjam Gosseling