Wij zijn de familie Gosseling

Bernd Jan Gosseling is geboren in Enschede. Als timmerman heeft hij een aantal jaar voor het bedrijf (Gosseling- ter Horst) van zijn vader gewerkt. In 2006 heeft hij een Discipelschaps Trainings School (DTS)  gedaan en kwam er een groot verlangen om bij JmeO full time te gaan werken. Hij is een gepassioneerde discipel van Jezus die mensen graag inspireert voor wereldzending. Hij houdt van het bestuderen van het Woord en (s)preekt graag hierover.

Mirjam is geboren in ’s-Gravenzande en is na haar studie aan de slag gegaan als leerkracht in het westland. In 2003 heeft zij haar DTS gedaan en ook bij haar ontstond er toen een verlangen om aan de slag te gaan bij JmeO. Haar passie ligt bij het discipelen van mensen en bij leiding geven. Het goud in de ander naar boven halen is haar kracht en doet ze met veel liefde.

Bernd Jan en Mirjam hebben samen drie kinderen: Levi (2011), David (2013) en Elise (2018).

Bernd-Jan

Mirjam

Levi

David

Elise

"Trek er op uit en predik het evangelie aan de hele schepping en maak al de volken tot mijn discipelen”

NBV - Marcus 16:15

Onze missie

Onze zendingsmissie is: “Mensen discipelen om Jezus te volgen”. Op Heidebeek komen studenten voor een aantal maanden om meer te leren over God, Discipelschap en Zending. Door middel van lesgeven en leiding geven zetten we ons in voor de Grote Opdracht uit Mattheus 28.

Onze werkzaamheden

Spreken en lesgeven

Veel van Bernd Jan's werkzaamheden hebben te maken met spreken en lesgeven. Ik spreek in verschillende gemeenten in Nederland. Het is mijn verlangen om kerken met Jeugd met een Opdracht te verbinden.

Mentorschap

Door het hele jaar heen zijn we betrokken bij discipelschap van mensen. De manier hoe dit tot uiting komt is door mentor te zijn. Binnen de trainingen die gedurende het jaar gegeven worden op Heidebeek zijn we vaak voor een periode van 3 maanden mentor van een student. Daarnaast zijn we ook mentoren van mede stafleden voor een langere periode.

DTS trainingen

De DTS afdeling van JmeO is waar wij veel van onze talenten inzetten. Bernd Jan doet dit voornamelijk door les te geven aan staf en studenten van de DTS. Terwijl Mirjam haar kracht ligt in het goed begeleiden van scholen en door zorg te dragen voor de staf.

Bernd Jan is betrokken bij de beweging - Lead to move - van JmeO. Het verlangen als Lead to Move is om leiders verder te helpen waar dat kan, zodat zij met meer vertrouwen de volgende generatie inspireren. Om een plek te zijn waar je vragen en uitdagingen kunt delen met ervaringsdeskundigen. Om visie te creëren voor de kerk van de toekomst.

Agenda

9
May
2024

Openhuis YWAM | Heidebeek Heerde

Spreekbeurt

19
May
2024

input de Keet | Opwekking

Spreekbeurt

9
Jun
2024

Spreken in Meppel

Spreekbeurt

11
Jun
2024

3 dagen Onderwijs Handelingen (heidebeek BFL)

Spreekbeurt