God maakt een nieuw begin!

De Nieuwe Rank 's-Gravenzande

October

2023

Download de PowerPoint

God maakt een nieuw begin! Hoe Jesus ons leven vernieuwt De geboorte van kerst, Jezus kwam voor ons naar de aarde. Oud verhaal, maar de impact knetter levend. Het doel om mensen iets te vertellen over Jezus, die zo veel meer is dan alleen het kerst verhaal, Hij is het keerpunt in de geschiedenis, in de geestelijke gewesten, en het allerbelangrijkste voor ons, Hij maakt het mogelijk om weer dicht bij God de Vader te komen. Het oude is voorbij, en het nieuwe is gekomen (2 Korinthiërs 5:17-19) Door dat Jezus gekomen is is zoveel meer mogelijk. Jezus wil ons vernieuwen! De hopeloze situatie is niet langer het lot, er is hoop, er is een verlosser, een wonderlijke grote God, die ons leven hoop wil geven. In Marcus 5:21-43 lezen we over “Hoe Jesus ons leven vernieuwt”. Het verhaal gaat over de bloed vloeiende vrouw die uitkijkt naar Jezus, de man die bekendstaat als Messias, de Verlosser, en de man die wonderen kan doen.