Biblical worldview, de moeite waard om voor te leven?

Om over na te denken

Biblical worldview, de moeite waard om voor te leven?

Biblical worldview, de moeite waard om voor te leven?

Opening:

Een appel die op een tafel zit, wordt door meerdere mensen gezien. Een botanicus die naar de appel kijkt, classificeert hem. Een kunstenaar ziet een stilleven en tekent het. Een kruidenier ziet een goed product en inventariseert het bij de andere appels. Een kind ziet de lunch en eet deze op. We zien allemaal een appel, maar het is ons leven, en de manier hoe we naar dingen kijken waardoor de appel veranderd. Simpel gezegd worden de dingen die we doen, belangrijk vinden bepaalt vanuit ons wereld beeld, en de rol die we daarin spelen.

Ieder wereldbeeld, christelijk en niet-christelijk, houdt zich op zijn minst bezig met een aantal vragen:

1) Waar komen wij vandaan? (en waarom zijn we hier?)

2) Wat is het doel met mijn leven, wat voeg ik toe?

3) en iedereen heeft een vorm van normen en waarden, gebaseerd op wat je belangrijk vindt en gelooft.

Veel mensen die ik spreek op straat, vinden het maar moeilijk om echt antwoorden te geven op deze vragen. De meeste jongeren reageren met een antwoord, ik ben nog jong, daar denk ik later wel aan. Terwijl volwassenen het vaak ook echt moeilijk vinden om antwoorden te geven.

Uit verschillende onderzoeken onder kerk verlaters blijkt dat heel veel mensen de kerk verlaten omdat:

1 Geen (goede) antwoorden op levensvragen krijgen. Hoe kan het geloof echt helpen om antwoorden te krijgen op echte vragen.

2 De boodschap van de kerk helpt mij niet op school of mijn carrière, en andere wijzen erop dat de bijbel niet duidelijk wordt uitgelegd zodat het te snappen is. Mensen zijn God niet zat, maar wel de preken zonder inhoud. En de mensen hypocriet zijn. De jeugd van tegenwoordig prikt kwast door netheid heen. Ze zoeken echte verhalen, echte voorbeelden van echte mensen.

De kerk zou de plek moeten zijn waar mensen in aanraking komen met Gods liefde, Zijn normen en waarde en zijn visie voor de wereld. Het Bijbelse wereld beeld. 60 jaar geleden had bijna iedereen in Nederland een bijbels wereld beeld en werd Nederland ook een Christelijk land genoemd. Net als veel landen van Europa. We bekeken de appel, (de wereld) op een manier dat God de schepper was en Hij een plan had met ons leven. De bijbel had daarin gezag en hielp ons om keuzes te maken. Het was waarheid, en een zekerheid. Dat was de moeite om voor te leven.

Strijd rondom wereldbeelden.

Het lijkt alsof alles wat we over het christendom hebben geloofd, bestaat vandaag aangevallen. En degenen onder ons die in de kerk zitten, schreeuwen om antwoorden dat zal ons helpen het leven zin te geven en boven de verwarring uit te stijgen. De goede nieuws is dat onze God niet wil dat Zijn kinderen in verwarring of angst leven; dus heeft Hij de antwoorden gegeven die duidelijkheid kunnen brengen in ons leven in het Zijne persoonlijk dagboek voor ons, de Bijbel.Voor sommigen die dit lezen, zullen er ongetwijfeld twijfels bestaan over de bovenstaande verklaring, en dit is begrijpelijk. We leven op een slagveld van ideeën en het is moeilijk om te weten welke ideeën waar en betrouwbaar zijn welke zijn niet. Het doel van het bestuderen van een bijbels wereldbeeld is de confrontatie aangaan met de ideeën van de tegengestelde wereldbeelden van vandaag de dag. Niet-Bijbelse wereldbeschouwings ideeën liggen niet zomaar ergens in een boek te wachten tot mensen ze onderzoeken en ook ons onderwijs is niet wereldbeeld neutraal. Elke dag worden onze bijbelse principes uitgedaagd vanuit de  televisie, film, muziek, kranten, tijdschriften, boeken en de academische wereld.

Omdat we in een egoïstische, gevallen wereld leven, doen deze ideeën op een verleidelijke manier een beroep op de verlangens van ons vlees, en uiteindelijk integreren we ze vaak in ons persoonlijke wereldbeeld. Helaas doen we dit vaak zonder dat we het weten.

Een onderzoek zegt dit:

“Hoewel de meeste mensen een Bijbel bezitten en een deel van de inhoud ervan kennen, is uit ons onderzoek gebleken dat de meeste christen weinig idee hebben hoe ze kernprincipes van de Bijbel kunnen integreren om een verenigd en betekenisvol antwoord te vormen op de uitdagingen en kansen van het leven.”

Main Point 1 De bijbel heeft zeker antwoorden, illustratie

Er was een kerk in Friesland die langzaam aan het uitsterven was, doordat de jeugd niet meer ging, en de oudere generatie langzaam uitstierf. Daar begon een nieuwe voorganger met preken, wat hij anders deed dan zijn voorgangers was dat zijn preken gericht waren op de praktijk. Op de wereld van vandaag de dag. Zijn preken waren boodschap die mensen hielpen om de week door te komen. Het gevolg was dat mensen uit de buurt, niet perse kwamen omdat ze geloofde, maar ze kregen handvaten, eerlijke handvaten om goede keuze’s te maken. Die hielpen bij opvoeden, eerlijk zaken doen enz. De kerk groeide omdat de Bijbel toepasbaar werd voor de wereld waarin mensen leven.

De bijbel zegt het volgt:

Lukas 10:2 De velden zijn wit om te oogsten, maar arbeiders zijn er weinig.

Hosea 4:6 Mijn volk gaat te verloren door het gebrek aan kennis.

Jullie christenen bezitten een document dat genoeg dynamiet bevat om de hele beschaving aan stukken te blazen, de wereld op zijn kop te zetten en vrede te brengen op een door strijd verscheurde planeet. Maar je behandelt het alsof het niets meer is dan een stukje literatuur. Mahatma Gandhi

Terug naar de Appel:

Van alle mensen die kijken naar de appel, zouden we als christen voorop moeten gaan met hoop en geloof.

  1. In een bijbels wereld beeld, vinden we indentiteit omdat we weten waar we vandaan komen,
  2. We hebben toekomst omdat we weten waar we naar toe gaan,
  3. We hebben een doel waarin we kunnen schijnen
  4. We hebben waarde, omdat God’s kinderen zijn en Hij van ons houdt en betrokken is.
  5. En we hebben een maatstaf voor waarheid…

De kracht van het evangelie is ten alle tijden relevant, maar durven we in deze maatschappij ook te vertrouwen dat het nog steeds leeft en kracht heeft..

  • De jongeren willen het geloof zien, en niet alleen over horen.
  • De volwassen hebben de richtlijnen nodig van de bijbel, om eerlijk en met een goed kompas te leven en voor te leven.
  • Ouderen hebben de vreugde en troost nodig uit de belofte van Gods woord.

Toepassing:

Het is zo belangrijk dat ons geloof gehoord wordt op een echte manier, dat ons geloof geleefd wordt op een manier die te rijmen is met wat we zeggen. En dat de kracht van het evangelie ons wereld beeld verandert naar zijn wereld beeld. En de plek die daar het bekend zou moeten staan, is de kerk waar jij naar toe gaat.

Ik wil afsluiten met een mooi verhaal.

Juanita's ouders weigerden met hun dochter naar de kerk te gaan of over God praten, punt uit. Juanita was christen geworden ongeveer een jaar geleden. Voordat ze haar leven aan God gaf, waren haar cijfers nauwelijks voldoende, haar relatie met haar ouders was verschrikkelijk, en ze ging om met drugsdealers en gebruikers.

Nu waren Juanita's cijfers veel beter, ze had een nieuwe groep vrienden - voornamelijk uit de jeugdgroep - en zij blijft thuis om haar ouders in het huis te helpen. Juanita dacht dat haar ouders blij zouden zijn met de veranderingen in haar leven en ook als gezin, maar ze hadden nooit een woord gezegd. Na een tijdje begon, Juanita dingen te vragen als: "Mama en papa, zijn jullie niet blij dat ik God heb leren kennen?  Merk je het verschil niet in mijn leven?” 'We gaan niet met je over God praten, Juanita,' zeiden haar ouders als antwoord. Juanita was erg ontmoedigd. Ze had nu al een jaar gebeden voor haar ouders, zonder verandering. Elke dag wachtte ze om te zien of God iets met haar ouders zou doen. Elke dag werd ze meer ontmoedigd. Ze was Ik begon te twijfelen of het christendom wel echt bestond. Zondag was Juanita's verjaardag. Ze werd vroeg wakker omdat haar ouders het wilden vieren voordat zij naar de kerk zou gaan. Het ontbijt was gezellig, met achttien kaarsen in een pannenkoek en leuke versiering. Toen het tijd werd voor Juanita's geschenk, er was een kleine envelop met een handgeschreven brief van twee pagina’s van haar vader:

Beste Juanita,

Lang geleden pleegde mijn broer zelfmoord. Wanneer mijn ouders naar de kerk gingen om een begrafenis aan te vragen, werd hen verteld dat ze niet genoeg geld hadden gegeven. Bovendien, zo werd hen verteld, was zelfmoord een… zonde. Mijn ouders zijn nooit meer naar de kerk gegaan, en ik ook niet haatte God en religie. Ongeveer een jaar geleden waren je moeder en ik erg bezorgd over jou. We waren zelf helemaal op en wisten niet goed meer wat we met je aan moesten “plotseling, begon jij te veranderen” Toen je ons vertelde dat Jezus de reden was, Ik kon het niet aan. Alle herinneringen kwamen terug, en ik was heel erg boos en verbitterd. Maar de afgelopen maanden ben je zo anders geweest dat Ik besefte dat wat er met je gebeurd is wel echt moest zijn. Ik wist dat je wilde dat we iets hierover zouden zeggen maar ik was te boos. Ik ben hulp gaan zoeken voor mijn woede en het gaat steeds beter met mij. Dus na veel denken en praten met je moeder hebben we besloten je een verjaardag cadeau te geven die bij jou zou passen, ik hoop dat je dat wilt. We hebben besloten om met jou naar de kerk te gaan vanochtend.

Ik beloof niet dat jouw moeder en ik meteen heiligen worden,

maar als we iets kunnen zijn net als jij zouden we echt gelukkig zijn.

Liefs, Pa

Het Bijbelse wereld beeld komt het meest samen in dit vers Johannes 3:16-17 Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven. God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Niet om hen te veroordelen.