Goed? fout! of het Leven

Om over na te denken

Goed? fout! of het Leven

Ik mocht spreken over de bomen in het paradijs. Ik werd enorm aangeraakt door een preek van Jan Sjoerd Pasterkamp die over deze bomen sprak. Er vielen me een aantal dingen op over de bomen uit het paradijs.

De boom van het Leven, geeft leven voor de gene die er van eten. (het gaat hier niet alleen over voeding, maar het heeft ook een Geestelijke laag)  De boom van de Kennis van Goed en Kwaad, lijkt misschien niet zo erg. maar het mist de link met het leven.

Misschien vindt je het leuk om een laag dieper te kijken in dit onderwerp.

https://youtu.be/TJLan-pJzfQ

De boom des levens komt zowel in de openings- als de slothoofdstukken van de Bijbel voor (Genesis 2-3 en Openbaring 22). In het boek Genesis plaatst God de boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad in het midden van de Hof van Eden, waar de boom des levens staat als een symbool van Gods levengevende aanwezigheid en de volheid van eeuwige leven beschikbaar in God.

Sleutel Bijbelvers
“De HERE God deed allerlei soorten bomen uit de grond groeien - bomen die mooi waren en heerlijke vruchten voortbrachten. In het midden van de tuin plaatste hij de boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad.” (Genesis 2:9)

Wat is de levensboom?


De boom des levens verschijnt in het Genesisverhaal net nadat God de schepping van Adam en Eva heeft voltooid. Dan plant God de Hof van Eden, een prachtig paradijs voor de man en de vrouw om van te genieten. God plaatst de levensboom in het midden van de tuin.

Overeenstemming onder bijbelgeleerden suggereert dat de boom des levens met zijn centrale plaatsing in de tuin moest dienen als een symbool voor Adam en Eva van hun leven in gemeenschap met God en hun afhankelijkheid van hem.

In het midden van de tuin werd het menselijk leven onderscheiden van dat van de dieren. Adam en Eva waren veel meer dan louter biologische wezens; het waren spirituele wezens die hun diepste vervulling zouden ontdekken in gemeenschap met God. Deze volheid van leven in al zijn fysieke en spirituele dimensies kon echter alleen worden gehandhaafd door gehoorzaamheid aan Gods geboden.

Maar de HEER God waarschuwde hem [Adam]: “Je mag vrijelijk eten van de vrucht van elke boom in de tuin, behalve de boom van kennis van goed en kwaad. Als je de vrucht ervan eet, ga je zeker dood.” (Genesis 2:16–17)

Toen Adam en Eva God ongehoorzaam waren door van de boom van kennis van goed en kwaad te eten, werden ze uit de tuin verdreven. De Schrift legt de reden voor hun uitzetting uit: God wilde niet dat ze het risico liepen om van de boom des levens te eten en voor altijd in een staat van ongehoorzaamheid te leven.

Toen zei de HEER God: "Kijk, de mensen zijn geworden zoals wij, ze kennen zowel goed als kwaad. Wat als ze hun hand uitstrekken, fruit nemen van de boom des levens en ervan eten? Dan zullen ze eeuwig leven!” (Genesis 3:22)

Wat is de boom van kennis van goed en kwaad?


De meeste geleerden zijn het erover eens dat de boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad twee verschillende bomen zijn. De Schrift onthult dat fruit van de boom van kennis van goed en kwaad verboden was omdat het eten ervan de dood zou vereisen (Genesis 2:15-17). Terwijl het resultaat van het eten van de boom des levens was om voor altijd te leven.

Het Genesisverhaal toonde aan dat het eten van de boom van kennis van goed en kwaad resulteerde in seksueel bewustzijn, schaamte en verlies van onschuld, maar niet onmiddellijke dood. Adam en Eva werden uit Eden verbannen om te voorkomen dat ze van de tweede boom zouden eten, de boom des levens, waardoor ze voor altijd in hun gevallen, zondige staat zouden leven.

Het tragische gevolg van het eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad was dat Adam en Eva van God werden gescheiden.

Levensboom in wijsheidsliteratuur
Afgezien van Genesis komt de boom des levens pas weer in het Oude Testament terug in de wijsheidsliteratuur van het boek Spreuken. Hier symboliseert de uitdrukkingsboom des levens op verschillende manieren de verrijking van het leven:

In kennis - Spreuken 3:18
In rechtvaardige vruchten (goede daden) - Spreuken 11:30
In vervulde verlangens - Spreuken 13:12
In zachte spraak - Spreuken 15:4

Tabernakel- en tempelbeelden
De menora en andere versieringen van de tabernakel en tempel bevatten levensboombeelden, symbolisch voor Gods heilige aanwezigheid. De deuren en muren van de tempel van Salomo bevatten afbeeldingen van bomen en cherubs die herinneren aan de Hof van Eden en Gods heilige aanwezigheid bij de mensheid (1 Koningen 6:23-35). Ezechiël geeft aan dat gravures van palmbomen en cherubs aanwezig zullen zijn in de toekomstige tempel (Ezechiël 41:17-18).

Levensboom in het Nieuwe Testament


Levensboomafbeeldingen zijn aanwezig aan het begin van de Bijbel, in het midden en aan het einde in het boek Openbaring, dat de enige nieuwtestamentische verwijzingen naar de boom bevat.

“Iedereen met oren om te horen, moet naar de Geest luisteren en begrijpen wat hij tegen de kerken zegt. Aan iedereen die overwint, zal ik vrucht geven van de boom des levens in het paradijs van God.” (Openbaring 2:7; zie ook 22:2, 19)

In Openbaring vertegenwoordigt de boom des levens het herstel van de levengevende aanwezigheid van God. De toegang tot de boom was afgesneden in Genesis 3:24 toen God machtige cherubs en een vlammend zwaard plaatste om de weg naar de boom des levens te blokkeren. Maar hier in Openbaring is de weg naar de boom weer open voor allen die gewassen zijn in het bloed van Jezus Christus.

“Zalig zijn zij die hun gewaden wassen. Zij zullen worden toegestaan ​​door de poorten van de stad binnen te gaan en de vrucht van de boom des levens te eten.” (Openbaring 22:14)

Herstelde toegang tot de boom des levens werd mogelijk gemaakt door "de tweede Adam" (1 Korintiërs 15:44-49), Jezus Christus, die aan het kruis stierf voor de zonden van de hele mensheid. Degenen die vergeving van zonden zoeken door het vergoten bloed van Jezus Christus, krijgen toegang tot de boom des levens (eeuwig leven), maar degenen die ongehoorzaam blijven, zullen worden geweigerd. De boom des levens verschaft ononderbroken, eeuwig leven aan allen die eraan deelnemen, want hij betekent het eeuwige leven van God dat beschikbaar is gesteld aan de verloste mensheid.

Hier is de preek:

https://youtu.be/JohMPOzolUE

https://youtu.be/JohMPOzolUE

en de powerpoint

bronnen: Artikel van Mary Fairchild

Holman Treasury of Key Bible Words (p. 409). Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers.“Tree of Knowledge.” The Lexham Bible Dictionary.“Tree of Life.” The Lexham Bible Dictionary.“Tree of Life.” Tyndale Bible Dictionary (p. 1274).