Dit is de dag die de heer ons geeft

Om over na te denken

Dit is de dag die de heer ons geeft

Dit is de dag die de heer ons geeft

Zo simpel als het kinderliedje zegt “Dit is de dag die de Heer ons geeft weest daarom blij en zingt verheugd” kijken we vaak niet naar de dagen. Toch zou het ons goed doen om wel zo naar elke dag van ons leven te kijken als een cadeau die God je geeft om meer en dichter naar hem toe te groeien.  Meerdere keren in de Bijbel worden we uitgedaagd om onze ogen op onze nieuwe indentiteit te richten en niet langer ons leven te leven in het oude leven. Ons oude leven wil heel graag doen als of er niet zoveel veranderd is en dat je gewoon door kunt gaan met alles. Helaas is dat ook de realiteit van vele van ons. Geloven is echt keuzes maken om in het nieuwe leven te gaan staan. Leven door de geest noemt de Bijbel dat. (Galaten 5:16-17, Kolossenzen 3:5, 2 Timotëus 2:22)

Elke dag van ons leven geeft ons de mogelijkheid om stappen te zetten richting God, te groeien in onze levenswandel met Hem, stap voor stap.

Normale dagen:

Dit zijn de dagen waarin we gewoon het leven van elke dag leven. We staan op en doen ons ding. We ontbijten, gaan naar school of werken , we sporten enz. In deze dingen hebben we veel structuur om overal op tijd te komen. We verzorgen onszelf door te douchen, onze tanden te poetsen, en proberen lekker te ruiken. Zo vanzelfsprekend het normale leven gaat, moeten we ook proberen God in dat ritme te passen. Net als het dagelijks eten van je boterham, moeten we onze geest vullen met Gods Geest. Ons lijf heeft voeding nodig en onze geestelijke leven ook. Het gaat om een trouw dagelijks patroon waarin je geestelijke boterhamen eet. Heb een moment waarin je bid met God, waarin je een hoofdstuk uit de Bijbel leest en probeert de dag aan God te geven.

Het gaat om een dagelijks ritme, volhouden en vasthouden zodat het vanzelfsprekend wordt zoals het eten, tandenpoetsen, of het opladen van je telefoon. Je geest vullen met Gods Geest zodat je vol blijft met Hem. Want wees eerlijk Elke dag dat je leeft is een geschenk dat God je geeft. (1 Korintiërs 2:5-7, Psalm 118:24, Filippenzen 4:6-7)

-Neem tijd om God beter te leren kennen

-Neem tijd om dankbaar te zijn

- Schrijf elke dag één ding op waarvoor je God dankbaar bent. Dat kunnen grote dingen zijn, maar ook kleine. Zo onthoud je beter welke mooie dingen God voor jou gedaan heeft .

LASTIGE DAGEN:

Naast normale dagen heb je ook gewoon lastige dagen waarin je veel meer je best moet doen om een leuk mens te zijn. Dingen zitten tegen, je hebt moeite op je werk, kinderen die niet mee werken. Allemaal redenen om lekker in zak en as te gaan zitten of een rot humeur te hebben, toch als God elke dag aan ons geeft zijn deze dagen ook een uitnodigen om hem te vertrouwen. God is ook bij jouw als het even niet echt lekker loopt.                                                                   (1 Korintiërs 10:13, Romeinen 8:28, Handelingen 14:22, Kolossenzen 2:7, 2 Thessalonicenzen 1:3-4)

SLECHTE DAGEN:

Dit zijn de dagen waarin je echt niet lekker in je vel zit, ziekte of tegenslag, ontslag op je werk… iets waarin je echt moet kiezen om onder de omstandigheden te zitten of ondanks je omstandigheden te kiezen voor het leven, te kiezen voor overwinning. De Psalmen staan vol met gebeden van David waarin hij bedreigt werd door vijanden, mensen die hem kwaad wilde doen genoeg redenen om dat een slechte dag te noemen, maar in elk gebed hoor je de keuze; ‘en toch vertrouw ik op U’.  Job is een ander voorbeeld die dwars door slechte dagen koos om te leven met het oog op God. (Job, de psalmen)

DAGEN VAN TESTEN:

Er zijn ook dagen waarin je geloof getest wordt, de manier waarop kan er heel verschillend uit zien, maar je geloof wordt getest, je karakter wordt getest. Dit zijn dagen waarin je karakter, je keuzes, en je woorden echt worden omgezet naar daden. Wat gebeurt er met je als je echt moet kiezen, wie ben je dan? Wat zeg je dan? Deze dagen zetten je stil bij je groei, bij je karakter. Vaak kan dat er heel simpel uit zien, doordat God je uitdaagt een geloofstap te zetten in puur vertrouwen. Iets los te laten uit pure gehoorzaamheid of iets te doen waar je echt de controle aan hem mag geven. Spannend, maar zo de moeite waard. Het verbreed namelijk de omvang van wat je dacht dat mogelijk was, en vernieuwd en verdiept de niveau’s vanwaaruit je eerder leefde. (Psalm 139:23-24, Psalm 18:2-3, 1 Thessalonicenzen 2:4)

MOOIE DAGEN:

Ik hoop dat je heel veel van deze dagen mag hebben, dagen waarin je volop geniet, waarin alles mee zit en niets teveel lijkt. Je hebt leuke gesprekken en het voelt als of je boven op de berg leeft, geniet er van. God voel je op deze dagen heel dichtbij. Het lijkt of het lezen van de Bijbel, het Bidden, gewoon vanzelf gaat en je geniet er enorm van. Laat dat dagen zijn waarop je God ook veel dankt. Vergeet niet een van zijn weldaden                                                                     (1 Tessalonicenzen 5:18, 1 Kronieken 16: 34, Colossenzen 3: 17, Colossenzen 3: 15, Openbaring 5:13)

Werk aan de winkel:

Toen ik zelf voor het eerst in aanraking kwam met deze informatie over God willen zien in elke dag, werd ik me bewust van mijn gemakkelijke houding dwars door de dagen heen. Het vraagt echt een radicale keuze om God te willen ontmoeten in elke dag. Om de keuze te maken om elke dag te vullen met Jezus. Het gaat eigenlijk veel verder dan bewuste keuzes dag aan dag. Het gaat ook vooral om de keuzes op elke dag. Zijn er dingen die je doet die je relatie met God enorm beïnvloed. Als je eerlijk zou kijken naar je dag, stel dan eens de volgende vragen:                                                                                      

Welke dagen moet ik zuiveren:
Sommige dagen zitten vol met dingen die me zo afleiden van Gods aanwezigheid in mijn leven dat het goed is om eens de vraag te stellen of je dit ook werkelijk zo wil leven?.                                                          
-Wat moet ik misschien laten op een dag om meer rust te krijgen?                  
-Wat zijn dingen die ik doe die mijn relatie met Jezus in de weg staan?                
-Is de manier hoe ik leef ook waardig voor Uw naam?                                                        

De simpele vraag die zo bekent is geworden door de jaren heen ‘What Would Jesus Do’ is natuurlijk een hele goede vraag, maar voor velen is het niet meer dan een mooie zin? Maar elke keuze die we maken in ons leven heeft gevolgen ook op ons geestelijke leven. We kunnen groeien in de Glorie van God op ons leven, maar ook verslappen of zelfs passief worden, puur doordat we slechte keuzes maken.  Kan God met ons mee in onze tijdverdrijf, in de spellen die we spelen of de films die we kijken? (Romeinen 8:29, 2 Korintiërs 3:18,

Probeer je dagen eens zo in te richten dat je bewust kiest om God te danken voor elke dag van je leven.                                                                                                  

- Doe je best (Filippenzen 3:13-14)                                                
- God volgen in normale dagen (Numeri 9:15-23)                      
- Wat doe je met je talenten, wat doe je met je tijd? (Lucas 19:11-27)