Wat is een goede bijbel?

Om over na te denken

Wat is een goede bijbel?

Een goede bijbel is het meest belangrijke hulpmiddel voor je studie. Er zijn vele vertalingen - welke is de beste? Een vertaler moet twee keuzes maken: qua tekst en taalkundig.

TEKST - In bijbelse tijden werden boeken met de hand geschreven (manuscripten). Vandaag de dag hebben we geen originele manuscripten van de boeken van de bijbel. In plaats daarvan hebben we duizenden kopieën, die herhaaldelijk met de hand zijn gekopieerd over een periode van 1400 jaar. Geen enkel manuscript is precies gelijk aan een ander. De wetenschap die zich bezig houdt met tekstkritiek probeert de originele tekst van de schrift zo nauwkeurig mogelijk te benaderen.

TAALKUNDIG - Daar onze bijbels zijn vertaald vanuit het Hebreeuws, Aramees en Grieks, moeten ook woorden en ideeën omgezet worden van de ene taal in de andere. Hoe, wordt bepaald door de vertaalfilosofie van de vertaler. De volgende drie benaderingen worden gehanteerd:

Letterlijk: Deze vertaling volgt de oorspronkelijke woordvolgorde zoveel mogelijk en vertaalt taaleigen zo letterlijk mogelijk (idiolekt of formeel equivalent).

Gelijkwaardig: Een gelijkwaardige vertaling verandert de woordvolgorde van de grondtekst om in vloeiend nederlands te kunnen vertalen, maar probeert wel om ieder woord te vertalen. Bijbels taaleigen wordt in nederlands taaleigen van gelijke betekenis omgezet. Geschiedkundige en culturele feiten worden niet aangepast aan de nederlandse situatie (dynamisch equivalent).

Vrij: Een vrije vertaling is geen vertaling van woorden, maar van gedachten. Hierbij wordt minder rekening gehouden met de preciese woorden uit de grondtekst en ook worden feitelijkheden soms aangepast om de historische afstand zoveel mogelijk te overbruggen (parafrase).

Enkele hedendaagse vertalingen kunnen als volgt gerangschikt worden:

bijbel1

Er bestaat geen perfecte vertaling. Het beste kunnen twee of meer vertalingen naast elkaar bestudeerd worden. Vrije vertalingen zijn minder geschikt voor bijbelstudie, maar kunnen voor meditatie wel nuttig zijn.